Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.

XXXIII. tjedan kroz godinu

Petak, 22. 11. 2019.

Sv. Cecilija, djevica i mučenica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Mak 4,36-37.52-59; Otpj. pj.: 1Ljet 29,10-11b.11d-12; Lk 19,45-48

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Cecilija, Benigna, Dobrila

Prvo čitanje:

1Mak 4, 36-37.52-59

 

Slavili su posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice.

 

Čitanje Prve knjige o Makabejcima

U one dane: Juda i njegova braća rekoše: »Eto, naši su neprijatelji satrti, hajde da očistimo Svetište i posvetimo ga.« Sabra se sva vojska i pope se na goru Sion.
Dvadeset i petog dana devetog mjeseca, zvanog Kislev, godine sto četrdeset i osme, ustadoše u rano jutro i prinesoše po Zakonu žrtvu na novom žrtveniku za paljenice koji bijahu podigli. Obnovili su posvetu žrtvenika uz pjesme i zvuke citara, harfa i cimbala u ono isto doba i u isti dan u koji su ga pogani oskvrnuli.
Sav je narod pao ničice i poklonio se, a zatim upravio hvalu Nebu, onomu koji ih je tako sretno vodio. Osam su dana slavili posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice i žrtve pričesnice i zahvalnice. Uresili su pročelje Hrama zlatnim vijencima i štitovima, obnovili ulaz i ćelije i postavili im vrata. Nastala je velika radost u narodu i izbrisala se sramota koju su nanijeli pogani. Juda je sa svojom braćom i sa svom izraelskom zajednicom odredio da se, počevši od dvadeset i petog dana mjeseca Kisleva, svake godine u svoje vrijeme, osam dana radosno i veselo slavi dan posvete žrtvenika.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

1Ljet 29, 10-11b.11d-12

Pripjev:

Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!

 

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože našeg oca Izraela,
od vijeka do vijeka!

Tvoja je, Gospodine, veličina,
sila, slava, čast i veličanstvo!

Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo,
i ti si uzvišen povrh svega,
Poglavar svega!
Od tebe je bogatstvo i slava!

Ti vladaš nad svim,
u tvojoj je ruci sila i moć,
u tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.

Evanđelje:

Lk 19, 45-48

 

Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«
I danomice naučavaše u Hramu.
A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.
Riječ Gospodnja.