Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne pozivaj svojih prijatelja nego siromahe i sakate.

XXXI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 4. 11. 2019.

Sv. Karlo Boromejski, biskup

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Rim 11,29-36; Ps 69,30-31.33-34.36-37; Lk 14,12-14

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Karlo, Karolina, Dragutin, Drago, Dragica

Prvo čitanje:

Rim 11, 29-36

 

Bog je sve – i pogane i Židove – zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Neopozivi su dari i poziv Božji!
Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
O dubino bogatstva,
i mudrosti, i spoznanja Božjega!
Kako li su nedokučivi sudovi
i neistraživi putovi njegovi!
Doista, tko spozna misao Gospodnju,
tko li mu bî savjetnikom?
Ili: tko ga darom preteče
da bi mu se uzvratiti moralo?
Jer sve je od njega
i po njemu
i za njega!
Njemu slava u vjekove! Amen.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 69, 30-31.33-34.36-37

Pripjev:

U vrijeme milosti usliši me, Gospodine!

 

Ja sam jadnik i bolnik –
nek me štiti tvoja pomoć, o Bože!
Božje ću ime hvaliti popijevkom,
hvalit ću ga zahvalnicom.

Gledajte, ubogi, i radujte se,
neka vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
Jer Bog će spasiti Sion,
– on će sagradit gradove Judine –
tu će oni stanovat, imati baštinu.
Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

Evanđelje:

Lk 14, 12-14

 

Ne pozivaj svojih prijatelja nego siromahe i sakate.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus prvaku farizejskom koji ga pozva: »Kada priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«
Riječ Gospodnja.