Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blago vama siromasi! Jao vama bogataši!

VI. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 17. 2. 2019.

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Jr 17,5-8; Ps 1,1-4.6; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Bartol, Benedikt, Flavije

NAPOMENA:
▪ Izostavlja se slavlje Sedam svetih osnivača Reda slugu Marijinih.

Prvo čitanje:

Jr 17, 5-8

 

Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, a blagoslovljen koji se uzda u Gospodina.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:
»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka,
i slabo tijelo smatra svojom mišicom,
i srce svoje od Gospodina odvraća.
Jer on je kao drač u pustinji:
ne osjeća kad je sreća na domaku,
tavori dane u usahloj pustinji,
u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
Blagoslovljen čovjek koji se uzda
u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu
što korijenje pušta k potoku:
ne mora se ničeg bojati kad dođe žega,
na njemu uvijek zelenilo ostaje.
U sušnoj godini brigu ne brine,
ne prestaje donositi plod.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1,1-4.6

Pripjev:

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u zakonu Gospodnjemu,
o zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Drugo čitanje:

1Kor 15,12.16-20

 

Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 6,17.20-26

 

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:
»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«
»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«
Riječ Gospodnja.