Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zašto ovaj naraštaj traži znak?

VI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 18. 2. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Post 4,1-15.25; Ps 50,1.8.16bc-17.20-21; Mk 8,11-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Šimun, Bernardica

Prvo čitanje:

Post 4, 1-15.25

 

Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.

 

Čitanje Knjige Postanka

Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: »Čovjeka stekoh pomoću Gospodnjom!« Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik.
I jednog dana Kajin prinese Gospodinu žrtvu od zemaljskih plodova. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve poizbor pretilinu. Gospodin milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kajina i žrtvu njegovu i ne pogleda. Stoga se Kajin veoma razljuti, i lice mu se namrgodi. I Gospodin reče Kajinu: »Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu: na te vreba, ali mu se možeš oduprijeti.« Kajin pak reče svome bratu Abelu: »Hajdemo u polje!« I našavši se na polju, Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.
Potom Gospodin zapita Kajina: »Gdje ti je brat Abel?« On odgovori: »Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga?« Gospodin nastavi: »Što si učinio? Slušaj! Krv tvoga brata iz zemlje k meni viče. Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da s ruke tvoje proguta krv brata tvoga! Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davati svoga roda. Bit ćeš lutalac i skitalica na zemlji!«
A Kajin reče Gospodinu: »Kazna je moja odviše teška da se snosi. Evo me tjeraš danas sa plodnog tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti lutalac i skitalica na zemlji — tko me god nađe, može me ubiti.«
A Gospodin mu reče: »Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu će se izvršiti!« I Gospodin stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.
Adam opet pozna svoju ženu, te ona rodi sina i nadjenu mu ime Set. Reče ona: »Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 50, 1.8.16bc-17.20-21

Pripjev:

Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu!

 

Bog nad bogovima, Gospodin,
govori i zove zemlju
od izlaza sunčeva do zalaza.
»Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.«

»Što nabrajaš naredbe moje,
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje za leđa bacaš?«

»U društvu na brata govoriš
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to činio, a ja da šutim?
Zar misliš da sam ja tebi sličan?
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«

Evanđelje:

Mk 8, 11-13

 

Zašto ovaj naraštaj traži znak?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.
Riječ Gospodnja.