Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

VII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 28. 2. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Sir 5,1-8; Ps 1,1-4.6; Mk 9,41-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Roman, Bogoljub, Vikica, Teofil

Prvo čitanje:

Sir 5, 1-8

 

Ne oklijevaj vratiti se Gospodu.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Ne oslanjaj se na svoje bogatstvo,
i ne reci: »Ja imam dosta!«
Ne idi za svojom željom i svojom snagom,
slijedeći strasti svoga srca.
Ne reci: »Tko mi što može?«
jer će te Gospod zacijelo kazniti.
Ne reci: »Griješio sam, pa što!«
jer Gospod je dugo strpljiv.
Ne uzdaj se toliko u oproštenje,
da gomilaš grijeh na grijeh.
Ne reci: »Veliko je milosrđe njegovo,
oprostit će mi moje mnoge grijehe!«
jer je s njime milosrđe i gnjev,
i na grešnike pada srdžba njegova.
Ne oklijevaj vratiti se njemu,
i ne odgađaj iz dana u dan;
jer će iznenada njegov gnjev planuti,
i u čas osvetni ti ćeš propasti.
Ne uzdaj se u blago krivo stečeno,
ono ti ništa neće koristiti u dan nesreće.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1,1-4.6

Pripjev:

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi,
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:

Mk 9, 41-50

 

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«
»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u| život, nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.
Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.
Dobra je sol.
Ali ako sol postane neslana,
čime ćete nju začiniti?
Imajte sol u sebi,
a mir među sobom!«
Riječ Gospodnja.