Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.

II. vazmeni tjedan

Četvrtak, 2. 5. 2019.

Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
Dj 5,27-32; Ps 34,2.9.17-20; Iv 3,31-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Atanazije, Antonin, Boleslav, Boris

Prvo čitanje:

Dj 5, 27-32

 

Svjedoci smo tih događaja mi i Duh Sveti.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stražari dovedoše apostole i privedoše ih pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«
Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2.9.17-20

Pripjev:

Jadnik vapi, i Gospodin ga čuje.

 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin;
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.
Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spasava.
Mnoge nevolje ima pravednik,
ali ga Gospodin iz svih izbavlja.

Evanđelje:

Iv 3, 31-36

 

Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Tko odozgor dolazi,
on je iznad sviju;
tko je sa zemlje,
zemaljski je i zemaljski govori.
Tko dolazi s neba,
on je iznad sviju;
što je vidio i čuo — za to svjedoči,
a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Tko primi njegovo svjedočanstvo,
potvrđuje da je Bog istinit.
Uistinu, onaj koga Bog posla
Božje riječi govori
jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Otac ljubi Sina
i sve je predao u ruku njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti života;
gnjev Božji ostaje na njemu.«
Riječ Gospodnja.