Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Skupe dobre ribe u posude, a loše izbace.

XVII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 1. 8. 2019.

Sv. Alfonz Marija de'Liguori, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Izl 40,16-21.34-38; Ps 84,3-6.8a.11; Mt 13,47-53

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Alfonz, Jonatan

Prvo čitanje:

Izl 40, 16-21.34-38

 

Oblak prekri Šator sastanka i slava Gospodnja ispuni Prebivalište.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije učini sve kako mu je Gospodin naredio. Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bi podignuto. Ovako Mojsije podignu Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, uspravi njegove trenice, postavi priječnice i podiže stupove. Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Gospodin Mojsiju naredio. Uze onda Svjedočanstvo i stavi ga u Kovčeg; na Kovčeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgor na Kovčeg. Potom unese Kovčeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovčeg svjedočanstva, kako je Gospodin i naredio Mojsiju.
A onda oblak prekri Šator sastanka, i slava Gospodnja ispuni Prebivalište. Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka, zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Gospodnje koja je ispunjala Prebivalište.
Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli; ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao. Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Gospodnji danju stajaše nad Prebivalištem, a noću bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 84, 3-6.8a.11

Pripjev:

Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine nad Vojskama!

 

Duša mi gine i čezne
za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo
kliču Bogu živomu.

I vrabac sebi log nalazi,
i lastavica gnjezdašce
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje, Gospodine nad Vojskama,
Kralju moj i Bože moj!

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome
slaveć te bez prestanka!
Blaženi kojima je pomoć u tebi,
snaga im raste od časa do časa.

Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim
bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu Doma Boga svoga
nego boraviti u šatorima grešnika.

Evanđelje:

Mt 13, 47-53

 

Skupe dobre ribe u posude, a loše izbace.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.«
»Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«
Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
Riječ Gospodnja.