Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ubit će ga, ali on će uskrsnuti.

XIX. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 12. 8. 2019.

ili: Sv. Ivana Franciska de Chantal, redovnica

Svagdan

ČITANJA:
Pnz 10,12-22; Ps 147,12-15.19-20; Mt 17,22-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ivana Franciska de Chantal, Francika, Franjka, Sebastijan, Lela, Inocent

Prvo čitanje:

Pnz 10, 12-22

 

Srce svoje obrežite. Ljubite pridošlicu jer ste i sami bili pridošlice.

 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »A sada, Izraele, što od tebe traži Gospodin, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Gospodina, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i da služiš Gospodinu, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom; da držiš Gospodnje zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro naređujem. Evo, Gospodinu, Bogu tvome, pripada nebo, i nebo nad nebesima, zemlja, i sve što je na njoj. Ali Gospodin se privrgao samo ocima vašim, zaljubio se u njih i poslije njih izabrao je vas, potomke njihove, između svih naroda, kako je i danas. Srce svoje obrežite; šiju više ne ukrućujte! Jer Gospodin, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne dâ se podmititi; daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odjeću. Ljubite i vi pridošlicu, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj.«
»Boj se Gospodina, Boga svojeg; njemu služi; uza nj se priljubi; njegovim imenom priseži. On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela što su ih vidjele tvoje oči. Tvojih otaca, kad su se spustili u Egipat, bješe samo sedamdeset, a sad je Gospodin, Bog tvoj, učinio te vas ima kao zvijezda na nebu.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 147, 12-15.19-20

Pripjev:

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

 

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Evanđelje:

Mt 17, 22-27

 

Ubit će ga, ali on će uskrsnuti. Sinovi su oslobođeni poreza.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad su se jednoć učenici okupili oko Isusa u Galileji, reče im Isus: »Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.« I ožalostiše se silno.
Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: »Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?« »Plaća«, odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: »Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?« Kad on odgovori: »Od tuđih!«, reče mu Isus: »Sinovi su, dakle, oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta l naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se.«
Riječ Gospodnja.