Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

XVII. tjedan kroz godinu

Petak, 2. 8. 2019.

ili: Sv. Euzebije Verčelski; Bl. Dj. Marija od Anđela

Svagdan

ČITANJA:
Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 81,3-6ab.10-11ab; Mt 13,54-58

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Euzebije, Petar, Stjepan, Kruno, Krunoslav, Serena, Arnir

NAPOMENA:
▪ Na današnji dan, u svim bazilikama, svetištima i župnim crkvama može se zadobiti potpuni oprost, tzv. "porciunkulski". Da bi se zadobio taj oprost potrebno je pohoditi crkvu i u njoj izmoliti "Oče naš" i "Vjerovanje", pristupiti sakramentu pokore, pričestiti se te moliti na nakanu Svetog Oca. Oprost se može zadobiti samo jedanput. Pohod crkvi može se obaviti od podneva prethodnog dana do ponoći danas.

Prvo čitanje:

Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37

 

Sazivat ćete blagdane Gospodnje — svete zborove.

 

Čitanje Knjige Levitskoga zakonika

Gospodin reče Mojsiju: »Ovo su blagdani Gospodnji — sveti zborovi — koje imate proglasiti u njihovo određeno vrijeme:
U prvom mjesecu, četrnaestoga dana, u suton, jest Pasha u čast Gospodinu; petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u čast Gospodinu — sedam dana jedite beskvasni kruh. Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva težačkog posla ne radite. Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Gospodinu, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva težačkog posla ne radite.«
Još Gospodin reče Mojsiju:
»Kaži Izraelcima i reci im: Kad uđete u zemlju koju vam dajem i u njoj žetvu požanjete, prvi snop svoje žetve donesite svećeniku. Neka ga on prinese kao žrtvu prikaznicu pred Gospodinom, da budete primljeni. Sutradan po suboti neka ga svećenik prinese kao žrtvu prikaznicu.«
»A počevši od sutrašnjega dana po suboti — dana u koji donesete snop za žrtvu prikaznicu — nabrojte punih sedam tjedana. Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Gospodinu novu žrtvu.«
»Povrh toga, deseti dan toga sedmoga mjeseca pada Dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor; postite i prinesite u čast Jahvi paljenu žrtvu.«
»Od petnaestoga dana toga sedmoga mjeseca neka se sedam dana drži Blagdan sjenica u čast Gospodinu. Prvoga dana, u dan svetoga zbora, nikakva težačkog posla ne radite. Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Gospodinu. Osmi dan neka vam bude sveti zbor, kada ćete u čast Gospodinu prinijeti paljenu žrtvu. To je svečani zbor; nikakva težačkog posla ne radite.«
»To su blagdani Gospodnji koje imate sazvati — sveti zborovi, određeni za prinošenje žrtava u čast Gospodinu: žrtava paljenica, prinosnica, žrtava klanica i naljevnica; svaku na njezin pravi dan.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 81, 3-6ab.10-11ab

Pripjev:

Kliknite Bogu, jakosti našoj!

 

Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj,
svirajte u milozvučnu citru s harfom!
Zatrubite u rog za mlađaka,
za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu,
zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu
kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Nek ne bude u tebe drugog boga,
i ne klanjaj se bogu tuđemu!
Ja sam Gospodin, Bog tvoj
koji te izvedoh iz Egipta.

Evanđelje:

Mt 13, 54-58

 

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.