Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Jao vama, slijepi vođe!

XXI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 26. 8. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
1Sol 1,1-5.8b-10; Ps 149,1-6a.9b; Mt 23,13-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Melkizedek, Aleksandar, Branimir

Prvo čitanje:

1Sol 1, 1-5.8b-10

 

Od idola se obratiste k Bogu da biste iščekivali Sina njegova koga uskrisi.

 

Početak Prve poslanice svetoga

Pavla apostola Solunjanima
Pavao, Silvan i Timotej
Crkvi Solunjanâ
u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu.
Milost vam i mir!
Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas
i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama
spominjući se vaše djelotvorne vjere,
zauzete ljubavi i postojane nade
u Gospodinu našem Isusu Kristu,
pred Bogom i Ocem našim.
Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena,
vašeg izabranja
jer evanđelje naše nije k vama došlo
samo u riječi nego i u snazi,
u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.
Takvi smo, kao što znate,
poradi vas među vama bili.
Vaša se vjera u Boga posvuda tako proširila
te nije potrebno da o tom govorimo.
Svi o nama pripovijedaju:
kako dođosmo k vama,
kako se od idola obratiste k Bogu
da biste služili Bogu živomu i istinskomu
i iščekivali s nebesa Sina njegova
koga uskrisi od mrtvih,
Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1-6a.9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Mt 23, 13-22

 

Jao vama, slijepi vođe!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.«
»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.«
»Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: 'Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.' Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato? Nadalje: 'Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.' Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.«
Riječ Gospodnja.