Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

I. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 16. 1. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
1Sam 4, 1-11; Ps 44, 10-11.14-15.24-25; Mk 1, 40-45

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcel, Oton, Mislav

Prvo čitanje:

1 Sam 4, 1-11

 

Izraelci potučeni, Kovčeg Božji otet.

 

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U ono vrijeme skupiše Filistejci vojsku protiv Izraela. Izraelci iziđoše pred njih da se pobiju, i utaboriše se kod Eben Haezera, dok su Filistejci udarili tabor kod Afeka. Filistejci se svrstaše u bojni red protiv Izraela, i nasta žestoka bitka. Izrael podleže Filistejcima: oko četiri tisuće ljudi pogibe na bojištu, na otvorenu polju.
Kad se narod vratio u tabor, rekoše starješine Izraelove: »Zašto je Gospodin dopustio da nas Filistejci danas pobijede? Pođimo u Šilo po Kovčeg saveza Gospodnjeg, neka dođe u našu sredinu i spasi nas iz ruku naših neprijatelja.«
Narod posla ljude u Šilo, i donesoše odande Kovčeg saveza Gospodina nad Vojskama, koji stoluje nad kerubima; oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas, bijahu uz Kovčeg. Kad je Kovčeg Gospodnji stigao u tabor, sav Izrael podiže gromki poklik, od kojega odjeknu zemlja.
Filistejci čuše taj gromki poklik i zapitaše: »Što znači taj gromki poklik u taboru Hebrejaca?« I saznadoše da je Kovčeg Gospodnji stigao u njihov tabor. Tada Filistejce obuze strah, jer se govorilo: »Bog je došao u tabor!« I povikaše: »Jao nama! Tako nije bilo dosad. Jao nama! Tko će nas izbaviti iz ruke tih silnih bogova? To su oni koji su udarili Egipat svakojakim nevoljama u pustinji. Ohrabrite se i budite junaci, Filistejci, da ne postanete robovi Hebrejcima kao što su oni bili robovi vama; budite junaci i borite se!«
Tada Filistejci zametnuše bitku, Izraelci biše potučeni i pobjegoše svaki u svoj šator. Poraz je bio silan, jer je trideset tisuća pješaka poginulo na izraelskoj strani. I Kovčeg Božji bi otet, i oba sina Elijeva poginuše, Hofni i Pinhas.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 44, 10-11. 14-15. 24-25

Pripjev:

Izbavi nas, Gospodine, radi ljubavi svoje!

 

Odbacio si nas i posramio,
i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo,
i opljačkaše nas mrzitelji naši.

Učinio si nas ruglom susjedima našim,
na podsmijeh i igračku onima oko nas.
Na porugu smo narodima,
narodi kimaju glavom nad nama.

Preni se! Što spavaš, Gospodine?
Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
Zašto lice svoje sakrivaš,
zaboravljaš bijedu i nevolju našu?

Evanđelje:

Mk 1, 40-45

 

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo«. Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.