Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.

III. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 30. 1. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
2Sam 7, 18-19.24-29; Ps 132, 1-2.3-5.11-14; Mk 4, 21-25

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Martina, Tina, Hijacinta, Gordana, Darinka

Prvo čitanje:

2Sam 7, 18-19.24-29

 

Tko sam ja, Gospode Jahve, i što je moj dom?

 

Čitanje Druge knjige o Samuelu

Nakon Natanovih riječi kralj David uđe u Šator, stade pred Gospodinom i pomoli se:
»Tko sam ja, Gospode Jahve, i što je moj dom te si me doveo dovde? Pa i to je još premalo u tvojim očima, Gospode Jahve, te daješ svoja obećanja kući svoga sluge za daleku budućnost i gledaš na me kao na ugledna čovjeka!
Učinio si svoj izraelski narod svojim narodom zauvijek, a ti si mu, Jahve, postao Bogom. Zato sada, Gospode Jahve, održi zauvijek obećanje koje si dao svome sluzi i njegovu domu i učini kako si obrekao. Neka se veliča tvoje ime zauvijek i neka se govori: Jahve nad Vojskama jest Bog Izraelov, a dom sluge tvoga Davida neka stoji čvrsto pred tobom. Jer si ti, Jahve nad Vojskama, Bože Izraelov, objavio svome sluzi ovo: Ja ću ti podići dom. Zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da ti se pomoli ovom molitvom. Uistinu, Gospode Jahve, ti si Bog, tvoje su riječi istinite i ti daješ ovo lijepo obećanje svome sluzi. Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge, da ostane dovijeka pred tobom. Jer ti si, Gospode Jahve, obrekao i blagoslovom će tvojim kuća tvoga sluge biti blagoslovljena zasvagda.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 132,1-2.3-5.11-14

Pripjev:

Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova.

 

Spomeni se, Gospodine, Davida
i sve brižljivosti njegove:
kako se Gospodinu zakleo,
zavjetovao Snazi Jakovljevoj.

»Neću ući u šator doma svog
nit uzaći na ležaj svoje postelje,
neću pustit suzu na oči
nit počinka dati vjeđama,
dok Gospodinu mjesto ne nađem,
boravište Snazi Jakovljevoj.«

Gospodin se zakle Davidu
zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe
posadit ću na prijestolje tvoje.«

»Budu li ti sinovi Savez moj čuvali
i svjedočanstva kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka
sjedit na tvom prijestolju.«

Jer Gospodin odabra Sion,
njega zaželje sebi za sjedište.
»Ovo mi je počivalište vječno,
boravit ću ovdje jer tako poželjeh.«

Evanđelje:

Mk 4,21-25

 

Mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.

 

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu:

»Unosi li se svjetiljka
da se pod sud stavi
ili pod postelju?
Zar ne da se stavi
na svijećnjak?
Ta ništa nije zastrto,
osim zato da se očituje;
i ništa skriveno,
osim zato da dođe na vidjelo!
Ima li tko uši da čuje,
neka čuje.«
I govoraše im:
»Pazite što slušate.
Mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Doista, onomu tko ima
dat će se,
a onomu tko nema
oduzet će se i ono što ima.«
Riječ Gospodnja.