Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Jao vama, farizeji; jao i vama, zakonoznanci!

XXVIII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 14. 10. 2020.

ili: Sv. Kalist I., papa i mučenik

Svagdan

ČITANJA:
Gal 5, 18-25; Ps 1, 1-4.6; Lk 11, 42-46

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kalist I., Divna, Stanislav

Prvo čitanje:

Gal 5, 18-25

 

Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo! Ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tomu slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.
Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.
Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1, 1-4.6

Pripjev:

Tko ide za tobom, Gospodine, imat će svjetlo života.

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj vódâ tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:

Lk 11, 42-46

 

Jao vama farizeji; jao i vama, zakonoznanci!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. «
»Jao vama, farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode.«
Nato će neki zakonoznanac: »Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.« A on reče: »Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete.«
Riječ Gospodnja.