Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tražit će se krv prorokâ od krvi Abelove do krvi Zaharijine.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 15. 10. 2020.

Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Ef 1, 1-10; Ps 98, 1-6; Lk 11, 47-54

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Terezija, Tereza, Tekla

Prvo čitanje:

Ef 1, 1-10

 

U njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta.

 

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim
u nebesima,
u Kristu.
Tako: u njemu nas sebi izabra
prije postanka svijeta
da budemo sveti i bez mane pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo,
za sebe,
po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje,
na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome
u kome, njegovom krvlju,
imamo otkupljenje,
otpuštanje prijestupa
po bogatstvu njegove milosti.
Nju preobilno u nas uli
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.
Obznanivši nam otajstvo svoje volje
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova
da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu
sve — na nebesima i na zemlji.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98,1-6

Pripjev:

Gospodin obznani spasenje svoje.

 

Pjevaj te Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
;Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala,
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Evanđelje:

Lk 11, 47-54

 

Tražit će se krv prorokâ od krvi Abelove do krvi Zaharijine.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete! Zbog toga i kaza Mudrost Božja: 'Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati — da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.' Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!«
»Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući.«
Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.
Riječ Gospodnja.