Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

I vlasi su vam na glavi sve izbrojene.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Petak, 16. 10. 2020.

ili: Sv. Hedviga, redovnica; ili: Sv. Margareta M. Alacoque, djevica

Svagdan

ČITANJA:
Ef 1, 11-14; Ps 33, 1-2.4-5.12-13; Lk 12, 1-7

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Hedviga, Marija Margareta

Prvo čitanje:

Ef 1, 11-14

 

Već smo se prije nadali u Kristu. Vi ste opečaćeni Duhom Svetim.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
U Kristu, u kome i nama
— predodređenima
po naumu Onoga
koji sve izvodi po odluci svoje volje —
u dio pade
da budemo na hvalu Slave njegove —
mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
U njemu ste i vi,
pošto ste čuli Riječ istine
— evanđelje spasenja svoga —
u njemu ste,
prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
koji je zalog naše baštine:
otkupljenja, posvojenja —
na hvalu Slave njegove.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33, 1-2.4-5.12-13

Pripjev:

Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu.

 

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Jer prava je riječ Gospodnja,
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Blago narodu, kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Gospodin motri s nebesa
i gleda sve sinove čovječje.

Evanđelje:

Lk 12, 1-7

 

I vlasi su vam na glavi sve izbrojene.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad se skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima:
»Čuvajte se kvasca farizejskoga,
to jest licemjerja.
Ništa nije skriveno
što se neće otkriti
ni tajno što se neće saznati.
Naprotiv, sve što u tami rekoste,
na svjetlu će se čuti;
i što ste po skrovištima u uho šaptali,
propovijedat će se po krovovima.«
»A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte! Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!«
Riječ Gospodnja.