Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.

XXVI. tjedan kroz godinu

Petak, 2. 10. 2020.

Sveti Anđeli Čuvari

Spomendan

ČITANJA:
vl.: Izl 23, 20-23; Ps 91, 1-6.10-11; Mt 18, 1-5.10

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Anđela, Anđelko, Anđelka

Prvo čitanje:

Izl 23, 20-23

 

Anđeo će moj ići pred tobom.

 

Čitanje Knjige Izlaska

Ovo govori Gospodin: »Šaljem, evo, svog anđela pred tobom da te čuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio. Poštuj ga i slušaj glas njegov! Ne buni se protiv njega jer vam neće opraštati prekršaje: ta moje je ime u njemu. Ako ga budeš vjerno slušao i budeš vršio sve što sam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Anđeo će moj ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca i Jebusejaca da ih uništim.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 91, 1-6.10-11

Pripjev:

Anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.

 

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Gospodinu: »Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!«

Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske,
od kuge pogubne.
Svojim će te krilima zaštititi,
i pod njegova ćeš se krila skloniti:
Vjernost je njegova štit i obrana!

Nećeš se bojati strašila noćnoga
ni strelice što leti danju,
ni kuge što se šulja kroz tmine,
ni pošasti što hara o podne.

Neće te snaći nesreća,
nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.
Jer anđelima svojim zapovjedi
da te čuvaju na svim putima tvojim.

Evanđelje:

Mt 18, 1-5.10

 

Anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?« On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«
»Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.