Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotnji?

XXX. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 26. 10. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 4, 32 – 5, 8; Ps 1, 1-4.6; Lk 13, 10-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Dimitrije Srijemski, Dmitar, Lucijan, Albin, Damjan

Prvo čitanje:

Ef 4, 32 – 5, 8

 

Hodite u ljubavi kao i Krist.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni;
praštajte jedni drugima
kao što i Bog u Kristu nama oprosti.
Budite dakle nasljedovatelji Božji
kao djeca ljubljena
i hodite u ljubavi
kao što je i Krist ljubio vas
i sebe predao za nas
kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa
neka se i ne spominje među vama,
kako dolikuje svetima!
Ni prostota,
ni ludorija,
ni dvosmislica,
što se ne priliči,
nego radije zahvaljivanje!
Jer dobro znajte ovo:
nijedan bludnik,
ili bestidnik,
ili pohlepnik
— taj idolopoklonik —
nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.
Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava:
Zbog toga dolazi gnjev Božji
na sinove neposlušne.
Nemajte dakle ništa s njima!
Da, nekoć bijaste tama,
a sada ste svjetlost u Gospodinu:
kao djeca svjetlosti hodite.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1, 1-4.6

Pripjev:

Budimo nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena!

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom,
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:

Lk 13, 10-17

 

Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotni?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
Nadstojnik sinagoge — ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio — govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!« Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?« Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.
Riječ Gospodnja.