Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?

XXXII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 11. 11. 2020.

Sv. Martin Tourski, biskup

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Tit 3, 1-7; Ps 23, 1-6; Lk 17, 11-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Martin Tourski, Martina, Teodor Studit

Prvo čitanje:

Tit 3, 1-7

 

Bijasmo lutalice, ali on nas spasi po svojem milosrđu.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Predragi!
Podsjećaj sve da se podlažu poglavarstvima, vlastima,
da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo,
nikoga da ne pogrđuju,
da budu neratoborni, popustljivi,
da očituju svaku blagost prema svim ljudima.
Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni,
lutalice, robovi raznih požuda i naslada,
živjeli smo u zlu i zavisti,
odvratni bili, mrzili jedni druge.
Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje
Spasitelja našega, Boga,
on nas spasi ne po djelima
što ih u pravednosti mi učinismo,
nego po svojem milosrđu:
kupelji novoga rođenja
i obnavljanja po Duhu Svetom
koga bogato izli na nas po Isusu Kristu,
Spasitelju našemu,
da opravdani njegovom milošću
budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 23, 1-6

Pripjev:

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

 

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer ti si sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću Domu prebivati
kroz dane mnoge.

Evanđelje:

Lk 17, 11-19

 

Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neka selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!«
Riječ Gospodnja.