Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

XXXI. tjedan kroz godinu

Srijeda, 4. 11. 2020.

Sv. Karlo Boromejski, biskup

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Fil 2, 12-18; Ps 27, 1.4.13-14; Lk 14, 25-33

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Karlo, Karolina, Dragutin, Drago, Dragica

Prvo čitanje:

Fil 2, 12-18

 

Radite oko svoga spasenja! Bog je onaj koji izvodi u vama i htjeti i djelovati.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Ljubljeni moji,
poslušni kako uvijek bijaste,
ne samo kao ono za moje nazočnosti
nego mnogo više sada,
za moje nenazočnosti,
sa strahom i trepetom
radite oko svoga spasenja!
Da, Bog u svojoj dobrohotnosti
izvodi u vama i htjeti i djelovati.
Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja
da budete besprijekorni i čisti,
djeca Božja neporočna
posred poroda izopačena i lukava
u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu
držeći riječ Života
meni na ponos
za Dan Kristov,
što nisam zaludu trčao
niti se zaludu trudio.
Naprotiv, ako se ja i izlijevam
za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu,
radostan sam i radujem se sa svima vama.
A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 27, 1.4.13-14

Pripjev:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

Evanđelje:

Lk 14, 25-33

 

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!«
»Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi, pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti — počeli ismjehivati svi koji to vide: so 'Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!' Ili koji kralj kad si polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.«
»Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.«
Riječ Gospodnja.