Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

XXXI. tjedan kroz godinu

Petak, 6. 11. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Fil 3, 17 – 4, 1; Ps 122, 1-5; Lk 16, 1-8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Melanija, Leonard, Teobald, Kristina

Prvo čitanje:

Fil 3, 17-4, 1

 

Iščekujemo Spasitelja koji će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Nasljedovatelji moji budite
i promatrajte one koji žive
po uzoru koji imate u nama.
Jer često sam vam govorio,
a sada i plačući govorim:
mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova.
Svršetak im je propast,
bog im je trbuh,
slava u sramoti
— jer misle na zemaljsko.
Naša je pak domovina na nebesima,
odakle iščekujemo Spasitelja,
Gospodina našega Isusa Krista:
snagom kojom ima moć sve sebi podložiti
on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo
i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.
Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana,
radosti moja i vijenče moj,
tako — čvrsto stojte u Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122,1-5

Pripjev:

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.
Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Evanđelje:

Lk 16, 1-8

 

Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.'«
»I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto kora pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'«
»I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.«
Riječ Gospodnja.