Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne usta veći od Ivana Krstitelja.

II. tjedan došašća

Četvrtak, 10. 12. 2020.

ili: Bl. Dj. Marija Loretska

Svagdan

ČITANJA:
Iz 41, 13-20; Ps 145, 1.9-13b; Mt 11, 11-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Mauro, Gregor, Edmund

Prvo čitanje:

Iz 41, 13-20

 

Ja sam otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov.

 

Čitanje knjige proroka Izaije

Ja, Gospodin, Bog Tvoj, krijepim desnicu tvoju. Kažem ti: »Ne boj se, ja ti pomažem.« Ne boj se, Jakove crviću, Izraele, ličinko, ja sam pomoć tvoja — riječ je Gospodnja — Svetac Izraelov tvoj je otkupitelj.
Gle, činim te mlatilom oštrim, novim, dvostrukih zubaca; mlatit ćeš i satirati brda, u prah ćeš pretvoriti bregove. Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih raspršiti. A ti ćeš kliktali u Gospodinu, dičit ćeš se Svecem Izraelovim.
Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema, jezik im se osuši od žeđi. Ja, Gospodin, njih ću uslišiti, ja, Bog Izraelov, ostavit ih neću. U goleti bregova otvorit ću rijeke, i posred dolova izvore. Pustinju ću pretvoriti u močvaru, a u vrela sušnu zemlju. Posadit ću u pustinji cedar, bagrem, mirtu i maslinu. Stepu ću pošumiti čempresom, brijestom i šimširom zajedno.
Nek svi vide i nek znaju, nek promisle i nek shvate: ruka Gospodnja to učini, Svetac Izraelov stvori sve.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 1.9-13b

Pripjev:

Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom.

 

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Evanđelje:

Mt 11, 11-15

 

Ne usta veći od Ivana Krstitelja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći. Tko ima uši, neka čuje.«
Riječ Gospodnja.