Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

VI. tjedan kroz godinu

Petak, 21. 2. 2020.

ili: Sv. Petar Damiani, biskup i crkveni naučitelj

Svagdan

ČITANJA:
Jak 2, 14-24.26; Ps 112, 1-6; Mk 8, 34 – 9, 1

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Damjanski, Damir, Natalija, Zaharija

Prvo čitanje:

Jak 2, 14-24. 26

 

Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako i vjera bez djelâ.

 

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su neki brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadne im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djela.« Pokaži im svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću.
Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djelâ jalova? Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom! Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-6

Pripjev:

Blago čovjeku koji uživa u naredbama Gospodnjim!

 

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,
njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuli:
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Evanđelje:

Mk 8, 34 – 9, 1

 

Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus narod i svoje učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.
Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju — njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega zajedno sa svetim anđelima.
Još im govoraše: »Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.«
Riječ Gospodnja.