Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Čuvajte se kvasca farizejskoga i kvasca Herodova!

VI. tjedan kroz godinu

Utorak, 18. 2. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Jak 1, 12-18; Ps 94, 12-13a.14-15.18-19; Mk 8, 14-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Šimun, Bernardica

Prvo čitanje:

Jak 1, 12-18

 

Bog ne napastuje nikoga.

 

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Blago čovjeku koji trpi kušnju jer će, prokušan, primiti vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.
Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga. Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.
Ne varajte se, braćo moja ljubljena!
Svaki dobar dar,
svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila
u kome nema promjene
ni sjene od mijene.
Po svom naumu on nas porodi
riječju Istine
da budemo prvina neka
njegovih stvorova.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 94, 12-13a.14-15.18-19

Pripjev:

Blago onom koga ti poučavaš, Gospodine!

 

Blago onom koga ti poučavaš, Gospodine,
i učiš Zakonu svojemu:
da mu mir udijeliš od nesretnih dana.

Jer neće Gospodin odbaciti naroda svojega
i svoje baštine neće napustiti;
jer će se pravo dosuditi pravednosti,
i za njom će ići svi čestiti srcem.

Čim pomislim: »Noga mi posrće«,
dobrota me tvoja, Gospodine, podupire.
Kad se okupe tjeskobe u srcu mome,
tvoje mi utjehe dušu vesele.

Evanđelje:

Mk 8, 14-21

 

Čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Učenici zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi. Nato ih Isus opomenu: »Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!« Oni zamišljeni, među sobom govorahu: »Kruha nemamo.« Zamijetio to Isus pa im reče: »Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto?
Oči imate, a ne vidite;
uši imate, a ne čujete?
Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko ulomaka punih košara odnijeste?« Kažu mu: »Dvanaest.« »A kada razlomili sedam na četiri tisuće, koliko ulomaka punih košara odnijeste?« Odgovore: »Sedam.« A on će njima: »I još ne razumijete?«
Riječ Gospodnja.