Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Roditelji nađoše Isusa posred učitelja.

XI. tjedan kroz godinu

Subota, 20. 6. 2020.

Bezgrješno srce Blažene Djevice Marije

Spomendan

ČITANJA:
vl.: Iz 61, 9-11; Otp. pj.: 1Sam 2, 1.4-8; Lk 2, 41-51

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Margareta, Naum Ohridski, Florencija, Cvijeta

Prvo čitanje:

Iz 61, 9-11

 

Radujem se u Gospodinu, radujem.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Slavno će biti sjeme naroda mojega među pucima
i potomstvo među narodima.
Tko ih god vidi, prepoznat će
da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi.
Radujem se u Gospodinu, radujem,
duša moja kliče u Bogu mojemu
jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu me plaštem pravednosti,
kao ženik kad si vijenac stavi
i nevjesta kad se uresi nakitom.
Jer kao što zemlja tjera svoje klice,
kao što vrt niknuti daje sjemenju,
tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda
i hvala pred svim narodima.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

1Sam 2, 1-8

Pripjev:

Kliče srce moje u Gospodinu, Spasitelju mojemu.

 

Kliče srce moje u Gospodinu,
raste snaga moja po Bogu mom.
Šire mi se usta na dušmane moje,
jer se radujem pomoći tvojoj.

Lomi se luk junacima,
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče
nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta,
majka brojne djece svježinu izgubi.

Gospodin daje smrt i život,
ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata,
obara čovjeka i uzvisuje.

Diže slaba iz prašine,
iz bunjišta izvlači uboga
da ih posadi s knezovima
i da im odredi počasna mjesta.

Evanđelje:

Lk 2, 41-51

 

Roditelji nađoše Isusa posred učitelja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruza¬lem. Kad Isusu bijaše dvanaest godina, uziđoše prema običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među
rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tra¬žeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja,
sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i
odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja
žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste
li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče.
l siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je
njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu.
Riječ je Gospodnja.