Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Izvadi najprije brvno iz oka svoga!

XII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 22. 6. 2020.

ili: Sv. Paulin Nolanski; ili: Sv. Ivan Fisher i Toma More

Svagdan

ČITANJA:
2Kr 17, 5-8.13-15a.18; Ps 60, 3-5.12-13; Mt 7, 1-5

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Paulin, Ivan Fisher i Toma More

NAPOMENA:
▪ U Republici Hrvatskoj državni blagdan: Dan antifašističke borbe; neradni dan.

Prvo čitanje:

2Kr 17, 5-8.13-15a.18

 

Odbaci Gospodin Izraela ispred svog lica. Ostalo je samo pleme Judino.

 

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Asirski kralj Salmanasar osvoji svu zemlju i krenu opsjedati Samariju. Opsjedao ju je tri godine. Devete godine Hošeine vladavine zauze asirski kralj Samariju i odvede Izraelce u Asiriju. Naselio ih je u Helahu, i na Haboru, rijeci u Gozanu, i u gradovima medijskim.
I tako se dogodilo zato što su Izraelci sagriješili protiv Gospodina Boga svoga, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, ispod vlasti faraona, kralja egipatskog. Štovali su druge bogove, slijedili običaje naroda što ih je Gospodin protjerao pred sinovima Izraelovim živjeli po običajima što su ih uveli kraljevi Izraelovi.
A Gospodin opominjaše Izraelce i Judejce preko svih svojih proroka i sviju vidjelaca: »Obratite se od zlog puta svoga — govorio je — i pokoravajte se naredbama i zapovijedima mojim prema Zakonu koji sam naložio ocima vašim i prema svemu što sam vam objavio preko slugu svojih — proroka.« Ali oni nisu poslušali, nego su ostali tvrdoglavi kao i njihovi oci, koji nisu vjerovali u Gospodina, Boga svoga. Prezreli su njegove zakone i Savez koji je sklopio s njihovim ocima, i opomene njegove koje im je upućivao.
Tada se Gospodin razgnjevi na Izraela i odbaci ga ispred svoga lica. Ostalo je samo pleme Judino.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

60, 3-5.12-13

Pripjev:

Desnicom, Gospodine, pomozi, usliši nas!

 

Bože ti nas odbaci i bojne nam redove probi,
razjari se, a sad nas opet vrati!

Potrese zemlju, rasječe je,
zatvori joj usjeline, jer se poljuljala.
Zlu si kob na svoj narod navalio,
napio nas vinom omamnim.

Zar nećeš, ti o Bože, što nas odbaci?
Zar više nećeš, Bože, s četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana,
jer ljudska je pomoć ništavna!

Evanđelje:

Mt 7, 1-5

 

Izvadi najprije brvno iz oka svoga!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne sudite
da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite
bit ćete suđeni.
I mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svomu
ne opažaš?
Ili kako možeš reći bratu svomu:
'De da ti izvadim trun iz oka',
a eto brvna u oku tvom?
Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«
Riječ Gospodnja.