Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

IX. vazmeni tjedan

Srijeda, 3. 6. 2020.

Sv. Karlo Lwanga i drugovi, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 2Tim 1, 1-3.6-12; Ps 123, 1-2; Mk 12, 18-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Karlo, Cecilija, Hilarije, Olivija, Morando

Prvo čitanje:

2 Tim 1, 1-3.6-12

 

Raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.

 

Početak Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Pavao, apostol Krista Isusa
voljom Božjom, po obećanju života,
života u Kristu Isusu,
Timoteju, ljubljenom sinu:
milost, milosrđe i mir od Boga Oca
i Krista Isusa, Gospodina našega.
Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.
Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim — ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost — po evanđelju za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem.
Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 123, 1-2

Pripjev:

Oči svoje uzdižem k tebi, Gospodine.

 

Oči svoje uzdižem k tebi
koji u nebesima prebivaš.

Evo, kao što su uprte oči slugu
u ruke gospodara,
i oči sluškinje
u ruke gospodarice,
tako su oči naše uprte u Gospodina, Boga našega
dok nam se ne smiluje.

Evanđelje:

Mk 12, 18-27

 

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođu Isusu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga: »Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako. I sedmorica ine ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.«
Riječ Gospodnja.