Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

IX. vazmeni tjedan

Četvrtak, 4. 6. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
2Tim 2, 8-15; Ps 25, 4-5ab.8-9.10.14; Mk 12, 28b-34

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kvirin Sisački, Spomenka

Prvo čitanje:

2 Tim 2, 8-15

 

Riječ Božja nije okovana. Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!
Spominji se Isusa Krista,
uskrsnula od mrtvih,
od potomstva Davidova
— po mojem evanđelju.
Za nj se ja zlopatim sve do okova,
kao zločinac.
Ali riječ Božja nije okovana!
Stoga sve podnosim radi izabranih,
da i oni postignu spasenje,
spasenje u Kristu Isusu,
zajedno s vječnom slavom.
Vjerodostojna je riječ:
Ako s njime umrijesmo,
s njime ćemo i živjeti.
Ako ustrajemo,
s njime ćemo kraljevati.
Ako ga zaniječemo,
i on će zanijekati nas.
Ako ne budemo vjerni,
on vjeran ostaje.
Ta ne može sebe zanijekati.
Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom
neka ne bude rječoborstva:
ničemu ne koristi,
a na propast je onima koji slušaju.
Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga,
kao radnik koji se nema čega stidjeti,
koji ispravno reže riječ istine.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25, 4-5b.8-10 i 14

Pripjev:

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove!

 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje:

Mk 12, 28b-34

 

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«
»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.
Riječ Gospodnja.