Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kako kažu da je Krist sin Davidov?

IX. tjedan kroz godinu

Petak, 5. 6. 2020.

Sv. Bonifacije, biskup i mučenik

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 2Tim 3, 10-17; Ps 119, 157.160-161.165-166.168; Mk 12, 35-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Bonifacije, Dorotej, Eutih, Franko, Valerija, Zdravka, Darinka

Prvo čitanje:

2Tim 3, 10-17

 

Koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!
Ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti; u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin! A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu — kao zavodnici i zavedeni.
Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 157.160-161.165-166.168

Pripjev:

Koji Zakon tvoj ljube, velik mir uživaju!

 

Mnogi me progone i tlače,
od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.

Srž je riječi tvoje istina,
vječan je svaki sud pravde tvoje.

Mogućnici me progone nizašto,
al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće.

Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju,
ni o što se oni ne spotiču.

Pomoć tvoju čekam, Gospodine,
tvoje zapovijedi izvršavam.

Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje,
jer svi su putovi moji pred tobom.

Evanđelje:

Mk 12, 35-37

 

Kako kažu da je Krist sin Davidov?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Naučavajući u Hramu, uze Isus govoriti: »Kako pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov? A sam David reče u Duhu Svetome:
Reče Gospod Gospodinu mojemu:
'Sjedi mi zdesna
dok ne položim neprijatelje tvoje
za podnožje nogama tvojim!'
Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin?«
Silan ga je svijet s užitkom slušao.
Riječ Gospodnja.