Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zrno gorušičino razvije se u stablo te se ptice nebeske gnijezde po njegovim granama.

XVII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 27. 7. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Jr 13, 1-11; Otp. pj.: Pnz 32, 18-21; Mt 13, 31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Klement Ohridski, Gorazd, Ljerka, Ljiljana, Celestin

Prvo čitanje:

Jr 13, 1-11

 

Narod će postati kao tvoj pojas koji nije više nizašto.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovako mi reče Gospodin: »Idi i kupi sebi lanen pojas i opaši bokove. Ali ga u vodu ne umači.« I kupih pojas po riječi Gospodnjoj i opasah bokove. I dođe mi drugi put riječ Gospodnja: »Uzmi pojas što si ga kupio i njime se opasao, digni se, idi do rijeke Eufrata i sakrij ga ondje u pukotinu pećine.« I odoh i sakrih ga kraj Eufrata, kako mi Gospodin zapovjedi.
Poslije mnogo dana reče mi Gospodin: »Ustaj, idi na Eufrat pa uzmi odande pojas za koji ti zapovjedih da ga ondje sakriješ.« Odoh na Eufrat, izvukoh i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio, i gle: pojas istrunuo, ne bijaše više nizašto.
Tada mi dođe riječ Gospodnja: »Ovako govori Gospodin: Tako ću uništiti silnu oholost Judeje i Jeruzalema. Narod taj opaki koji ne sluša mojih riječi, nego slijedi okorjelo srce svoje i trči za drugim bogovima da im služi i da im se klanja, postat će kao tvoj pojas koji nije više nizašto. Jer kao što pojas prianja uz bedra čovjekova, tako sam htio da sav dom Izraelov i sav dom Judin prianja uza me — riječ je Gospodnja — da budu moj narod, moj dobar glas, moj ponos, moja slava i čast. Ali nisu poslušali!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pnz 32, 18-21

Pripjev:

Odnemaruješ Boga koji te rodi!

 

Odnemaruješ Stijenu što te na svijet dade,
ne sjećaš se više Boga koji te rodi!
Vidje to Gospodin, i u gnjevu svojem
odbaci sinove svoje i kćeri.

»Lice ću im svoje sakriti, reče,
i vidjet ću što će biti od njih.
Jer izopačeno je to koljeno,
sinovi u kojima vjernosti nema.

Ništavnim me bogom na ljubomor izazvaše,
razdražiše me ništavilima svojim.
I ja ću njih ljubomornim učiniti, pukom ništavnim,
razdražit ću ih glupim nekim narodom!«

Evanđelje:

Mt 13, 31-35

 

Zrno gorušičino razvije se u stablo te se ptice nebeske gnijezde po njegovim granama.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.«
I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.«
Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba — da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.
Riječ Gospodnja.