Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

XVII. tjedan kroz godinu

Petak, 31. 7. 2020.

Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Jr 26, 1-9; Ps 69, 5.8-10.14; Mt 13, 54-58

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ignacije, Vatroslav, Ognjen; Dionizije, Tertulijan, Helena

Prvo čitanje:

Jr 26, 1-9

 

Sav se narod skupi u Domu Gospodnjem.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja ludina, dođe mi riječ Gospodnja. Ovako govori Gospodin: Stani u predvorju Doma Gospodnjega, i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Gospodnjem naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine. Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zlog puta svoga, pa ću se pokajali za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih. Reci im: Ovako govori Gospodin: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas, slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali, postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.
I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Gospodinovu. A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: »Platit ćeš glavom! Zašto si u ime Gospodnje prorokovao: Postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i ovaj će grad biti opustošen, te nitko više u njemu neće stanovati?« I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Gospodnjem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 69,5.8-10.14

Pripjev:

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

 

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih
oni što mi se nepravedno protive:
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za Dom tvoj,
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!

Evanđelje:

Mt 13, 54-58

 

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.