Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Badava primiste, badava dajte!

XIV. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 9. 7. 2020.

ili: Bl. Marija Propetog Isusa, djevica

Svagdan

ČITANJA:
Hoš 11, 1.3-4.8c-9; Ps 80, 2ac.3bc.15-16; Mt 10, 7-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija

Prvo čitanje:

Hoš 11, 1.3-4.8c-9

 

Srce mi je uznemireno.

 

Čitanje Knjige proroka Hošee

Ovo govori Gospodin:
»Dok Izrael dijete bijaše, ja ga ljubljah,
iz Egipta dozvah sina svoga.
Efrajima ja sam hodati učio,
držeći ga za ruke njegove;
al' oni ne spoznaše
da sam se za njih brinuo.
Užima za ljude privlačio sam ih,
konopcima ljubavi;
bijah im ko onaj
koji u čeljustima njihovim
žvale opušta;
nad njega se saginjah
i davah mu jesti.
srce mi je uznemireno,
uzavrela sva mi utroba:
neću više gnjevu dati maha,
neću opet zatirali Efrajima,
jer ja sam Bog, a ne čovjek,
Svetac posred tebe —
neću više gnjevan dolaziti!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 80,2ac.3bc.15-16

Pripjev:

Razvedri lice svoje, Gospodine, i spasi nas!

 

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj!
Probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad Vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Evanđelje:

Mt 10, 7-15

 

Badava primiste, badava dajte!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
»Putem propovijedajte:
'Približilo se kraljevstvo nebesko!'
Bolesne liječite,
mrtve uskrisujte,
gubave čistite,
zloduhe izgonite!
Besplatno primiste,
besplatno dajte!
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi
sebi u pojase,
ni putne torbe,
ni dviju haljina,
ni obuće,
ni štapa.
Ta vrijedan je radnik hrane svoje.
U koji god grad ili selo uđete,
razvidite tko je u njemu dostojan:
ondje ostanite sve dok ne odete.
Ulazeći u kuću,
zaželite joj mir.
Bude li kuća dostojna,
neka mir vaš siđe na nju.
Ne bude li dostojna,
neka se mir vaš k vama vrati.
Gdje vas ne prime
i ne poslušaju riječi vaših,
iziđite iz kuće ili grada toga
i prašinu otresite sa svojih nogu.
Zaista, kažem vam,
lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj
na Dan sudnji,
negoli gradu tomu.«
Riječ Gospodnja.