Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

»O kako ucviljena bješe ona uzvišena, Majka Sina jedinog!«

XXIV. tjedan kroz godinu

Utorak, 15. 9. 2020.

Bl. Djevica Marija Žalosna

Spomendan

ČITANJA:
vl.: Heb 5, 7-9; Ps 31, 2-6.15-16.20; Iv 19, 25-27 (ili: Lk 2, 33-35)

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Dolores, Valerije, Emil, Emila; Roland, Ladislav

Prvo čitanje:

Heb 5, 7-9

 

Naviknu slušati i posta začetnik vječnoga spasenja.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja — proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 31, 2-6.15-16.20

Pripjev:

Po svojoj me dobroti spasi, Gospodine!

 

Tebi se, Gospodine, utječem,
o da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi,
prikloni k meni uho svoje!

Pohiti da me oslobodiš,
budi mi hrid zaštite,
jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

Izvuci me iz mreže koju mi zapeše,
jer ti si moje utočište.
U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni!

A ja se, Gospodine, u tebe uzdam;
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke dušmana
i onih koji me progone!

O, kako je velika, Gospodine, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu
na očigled sinovima čovječjim.

Evanđelje:

Iv 19, 25-27 (ili: Lk 2, 33-35)

 

»O Kako ucviljena bješe ona uzvišena, Majka Sina jedinog!«

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.
Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi.
Riječ Gospodnja.
ili: Lk 2, 33-35
Tebi će samoj mač probosti dušu.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj:
»Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«
Riječ Gospodnja.