Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zasvirasmo vam, a ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!

XXIV. tjedan kroz godinu

Srijeda, 16. 9. 2020.

Sv. Kornelije, papa, i Ciprijan, biskup, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33, 2-5.12.22; Lk 7, 31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Kornelije i Ciprijan, Eufemija, Edita, Ljudmila, Vital

Prvo čitanje:

1Kor 12, 31–13, 13

 

Ostaju vjera, ufanje i ljubav; najveća je ljubav.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!
Čeznite za višim darima!
A evo vam puta najizvrsnijega!
Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske,
a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjed što ječi
ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva
i sve spoznaje;
i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premještao,
a ljubavi ne bih imao — ništa sam!
I kad bih razdao sav svoj imutak
i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže,
a ljubavi ne bih imao —
ništa mi ne bi koristilo.
Ljubav je velikodušna,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;
nije nepristojna,
ne traži svoje,
nije razdražljiva,
ne pamti zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini;
sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje.
Prorokovanja? Uminut će.
Spoznanje? Uminut će.
Jer djelomično je naše spoznanje,
i djelomično prorokovanje.
A kada dođe ono savršeno,
uminut će ovo djelomično.
Kad bijah nejače,
govorah kao nejače,
mišljah kao nejače,
rasuđivah kao nejače.
A kad postadoh zreo čovjek,
odbacih ono nejačko.
Doista, sada gledamo kroz zrcalo,
u zagonetki,
a tada — licem u lice!
Sada spoznajem djelomično,
a tada ću spoznati savršeno,
kao što sam i spoznat!
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav
— to troje —
ali najveća je među njima ljubav.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33, 2-5.12.22

Pripjev:

Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!

 

Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!
Pjesmu novu zapjevajte njemu
i glazbala skladna popratite poklicima.

Jer prava je riječ Gospodnja,
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Evanđelje:

Lk 7, 31-35

 

Zasvirasmo vam, a ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »S kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!' Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: 'Đavla ima!' Došao je Sin Čovječji koji jede i pije, a govorite: 'Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ!' Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom.«
Riječ Gospodnja.