Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

S njime su bile neke žene i posluživale mu od svojih dobara.

XXIV. tjedan kroz godinu

Petak, 18. 9. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 15, 12-20; Ps 17, 1.6-7.8b.15; Lk 8, 1-3

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Josip Kupertinski; Ariadna, Senarije

Prvo čitanje:

1Kor 15, 12-20

 

Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskrsavaju. Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.
Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 17,1.6-7.8b.15

Pripjev:

Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.

 

Počuj, Gospodine pravedni,
i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih!

Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.
Proslavi na meni dobrotu svoju,
ti koji od dušmana izbavljaš
one što se utječu desnici tvojoj.

Sakrij me u sjenu krila svojih,
a ja ću u pravdi gledati lice tvoje,
i kad se probudim,
naužiti se pojave tvoje.

Evanđelje:

Lk 8, 1-3

 

S njime su bile neke žene i posluživale mu od svojih dobara.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola; zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara.
Riječ Gospodnja.