Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pođi za mnom! On usta i pođe za njim.

XXV. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 21. 9. 2020.

SV. MATEJ, apostol i evanđelist

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19, 2-5; Mt 9, 9-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Matej, Mate, Matko, Matiša, Matea; Marko Scalabrini, Jona prorok

Prvo čitanje:

Ef 4, 1-7. 11-13

 

On dade jedne za apostole, jedne opet za evanđeliste.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu:
sa svom poniznošću i blagošću,
sa strpljivošću
živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
Podnosite jedni druge u ljubavi;
trudite se sačuvati jedinstvo Duha
svezom mira!
Jedno tijelo i jedan Duh —
kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Jedan Gospodin!
Jedna vjera!
Jedan krst!
Jedan Bog i Otac sviju,
nad svima i po svima i u svima!
A svakomu je od nas dana milost
po mjeri dara Kristova.
On i »dade« jedne za apostole,
druge za proroke,
jedne opet za evanđeliste,
a druge za pastire i učitelje
da opremi svete za djelo služenja,
za izgrađivanje Tijela Kristova
dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere
i spoznaje sina Božjega,
do čovjeka savršena,
do mjere uzrasta punine Kristove.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

 

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al' po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Mt 9, 9 -13

 

Pođi za mnom! On usta i pođe za njim.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«
A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«
Riječ Gospodnja.