Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji ima biti predan. Bojahu se upitati ga što znači ta besjeda.

XXV. tjedan kroz godinu

Subota, 26. 9. 2020.

ili: Sv. Kuzma i Damjan, mučenici

Svagdan

ČITANJA:
Prop 11, 9 – 12, 8; Ps 90, 3-6.12-14.17; Lk 9, 43b-45

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kuzma i Damjan, Damjana, Gideon, Kresencija

Prvo čitanje:

Prop 11, 9 - 12, 8

 

Sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti, prije nego se prah vrati u zemlju, a duh Bogu.

 

Čitanje Knjige Propovjednikove

Raduj se, mladiću, za svoje mladosti,
neka ti je srce veselo u danima mladenaštva;
idi putovima svoga srca i slijedi želje svojih očiju,
ali znaj da će ti za sve to suditi Bog.
Ukloni dakle jad iz svoga srca
i udalji bol iz svojega tijela.
Ali — isprazna je mladost
i doba tamnih kosa!
I sjećaj se svoga Stvoritelja
u danima svoje mladosti:
prije nego dođu zli dani
i prispiju godine kad ćeš reći:
Ne mile mi se! —
prije nego potamni sunce i svjetlost,
mjesec i zvijezde,
i vrate se oblaci iza kiše;
u dan kad zadrhte čuvari kuće
i pognu se junaci,
i posustanu mlinarice jer ih je premalo,
i potamne one što gledaju kroz prozore;
kad se zatvore ulična vrata,
i oslabi šum mlina;
kad utihne pjev ptice,
i zamru zvuči pjesme;
kad uzbrdica počne strašiti,
a put plašiti;
kad badem procvate,
i skakavac otešča,
a kopar zataji
jer čovjek ide u svoj vječni dom,
i narikače već kruže ulicama;
prije nego se prekine srebrena vrpca
i zlatna se svjetiljka razbije
i razlupa se vrč na izvoru
i slomi točak na bunaru
i prah se vrati u zemlju
kao što je iz nje došao,
a duh se vrati Bogu
koji ga je dao.
Ispraznost nad ispraznostima,
veli Propovjednik,
sve je ispraznost.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 90,3-6.12-14.17

Pripjev:

Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

 

Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo,
i kao straža noćna.

Razgoniš ih ko jutarnji san,
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni,
a uvečer, već se suši i vene.

Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

Evanđelje:

Lk 9,43b-45

 

Sin Čovječji ima biti predan. Bojahu se upitati ga što znači ta besjeda.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su se svi divili svemu što je Isus činio, reče on učenicima: »Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.« Ali oni ne razumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše a bojahu se upitati ga o tome.
Riječ Gospodnja.