Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ozdravio je mnoge koje su mučile razne bolesti.

I. tjedan kroz godinu

Srijeda, 13. 1. 2021.

ili: Sv. Hilarije, biskup i crkveni naučitelj

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Heb 2,14-18; Ps 105,1-4.6-9; Mk 1,29-39

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Veronika, Remigije, Radovan; Hermilo i Stratonik

Prvo čitanje:

Heb 2, 14-18

 

Trebalo je da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso,
i sam on — Krist —
tako postade u tome sudionikom
da smrću obeskrijepi onoga
koji imaše moć smrti, to jest đavla,
pa oslobodi one koji — od straha pred smrću —
kroza sav život bijahu podložni ropstvu.
Ta ne zauzima se dašto za anđele,
nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.
Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan,
da milosrdan bude
i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu
kako bi okajavao grijehe naroda.
Doista, u čemu je iskušan trpio,
može iskušavanima pomoći.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 1-4.6-9

Pripjev:

Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

Evanđelje:

Mk 1, 29-39

 

Ozdravio je mnoge koje su mučile razne bolesti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike — a bijahu mnogi i razne im bolesti — i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.« I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
Riječ Gospodnja.