Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Jao vama, farizeji; jao i vama, zakonoznanci!

XXVIII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 13. 10. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Rim 2,1-11; Ps 62,2-3.6-7.9; Lk 11,42-46

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Teofil, Bogoljub, Romul, Venancije, Magdalena

Prvo čitanje:

Rim 2, 1-11

 

Uzvratit će svakom po djelima, Židovu najprije, pa Grku.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugog sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.
Znamo pak: Bog po istini sudi one koji takvo što čine.
Misliš li da ćeš izbjeći sudu Božjemu, ti čovječe što sudiš one koji takvo što čine, a sam to isto činiš? Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju privodi? Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga koji će uzvratiti svakom po djelima: onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; buntovnicima pak i nepokornima istini a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba! Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo, na Židova najprije, pa na Grka; a slava, čast i mir svakomu koji čini dobro, Židovu najprije, pa Grku! Ta u Boga nema pristranosti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 62, 2-3.6-7.9

Pripjev:

Gospodine, ti uzvraćaš svakom po djelima.

 

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.

U nj se, narode, uzdaj u svako doba;
pred njim srca izlijevajte:
Bog je naše utočište!

Evanđelje:

Lk 11, 42-46

 

Jao vama farizeji; jao i vama, zakonoznanci!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti.«
»Jao vama, farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode.«
Nato će neki zakonoznanac: »Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.« A on reče: »Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete.«
Riječ Gospodnja.