Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

I vlasi su vam na glavi sve izbrojene.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Petak, 15. 10. 2021.

Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica

Spomendan

ČITANJA:
M. ČIT.: od dana: Rim 4,1-8; Ps 32,1-2.5.11; Lk 12,1-7

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Terezija, Tereza, Tekla

Prvo čitanje:

Rim 4,1-8

 

Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Što ćemo reći? Što je Abraham, otac naš, našao po tijelu? Doista, ako je Abraham po djelima opravdan, ima se čime dičiti — ali ne pred Bogom. Ta što veli Pismo? Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost. Onomu tko radi ne računa se plaća kao milost, nego kao dug. Onomu tko ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika vjera se uračunava u pravednost, kao što i David blaženim proglašuje čovjeka kojemu Bog uračunava pravednost bez djela:
Blaženi oni kojima je zločin otpušten,
kojima je grijeh pokriven!
Blago čovjeku komu Gospodin ne ubraja krivnju.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 32,1-2.5.11

Pripjev:

Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

 

Blažen onaj kome je zločin otpušten,
kome je grijeh pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju,
i u čijem duhu nema prijevare!

Tad grijeh svoj tebi priznali
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita!

Evanđelje:

Lk 12,1-7

 

I vlasi su vam na glavi sve izbrojene.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad se skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima:
»Čuvajte se kvasca farizejskoga,
to jest licemjerja.
Ništa nije skriveno
što se neće otkriti
ni tajno što se neće saznati.
Naprotiv, sve što u tami rekoste,
na svjetlu će se čuti;
i što ste po skrovištima u uho šaptali,
propovijedat će se po krovovima.«
»A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte! Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!«
Riječ Gospodnja.