Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

XXX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 27. 10. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Rim 8,26-30; Ps 13,4-6; Lk 13,22-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Namat, Bartol, Bartolomej, Bare, Flor, Florijan

Prvo čitanje:

Rim 8, 26-30

 

Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.
Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 13, 4-6

Pripjev:

Ja se, Gospodine, u tvoju dobrotu uzdam!

 

Pogledaj, usliši, Gospodine, Bože moj!
Prosvijetli mi Oči da ne zaspim na smrt,
nek ne kaže dušmanin: »Nadjačah njega!«
Nek ne kliču protivnici ako posrnem!

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,
nek mi se srce raduje spasenju tvome!
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!

Evanđelje:

Lk 13, 22-30

 

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče:
»Borite se da uđete na uska vrata
jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu,
ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata,
a vi stojeći vani
počnete kucati na vrata:
'Gospodine, otvori nam!',
on će vam odgovoriti:
'Ne znam vas odakle ste!'
Tada ćete početi govoriti:
'Pa mi smo s tobom jeli i pili,
po našim si trgovima naučavao!'
A on će vam reći:
'Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!'
Ondje će biti plač i škrgut zubi
kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova
i sve proroke u kraljevstvu Božjem,
a sebe vani, izbačene.
I doći će s istoka i zapada,
sa sjevera i juga
i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima posljednjih koji će biti prvi,
ima i prvih koji će biti posljednji.«
Riječ Gospodnja.