Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blažena utroba koja te nosila! Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju!

XXVII. tjedan kroz godinu

Subota, 9. 10. 2021.

ili: Sv. Dionizije, biskup i mučenik; ili: Sv. Ivan Leonardi, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Jl 4,12-21; Ps 97,1-2.5-6.11-12; Lk 11,27-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Dionizije, Abraham, Sara, Diodor

Prvo čitanje:

Jl 4, 12-21

 

Hvatajte se srpa: ljetina je zrela.

 

Čitanje Knjige proroka Joela

Ovako govori Gospodin:
»Budite se, narodi, stupajte
u Dolinu Jošafat,
jer ću ondje sjesti da sudim
svim okolnim narodima.
Hvatajte se srpa:
ljetina je zrela.
Ustanite, siđite:
tijesak je pun,
prelijevaju se kace,
jer je velika zloća njihova.«
Mnoštvo, mnoštvo
u Dolini Odluke!
Da, blizu je dan Gospodnji
u Dolini Odluke!
Sunce i mjesec pomrčaše,
zvijezde potamnješe.
Gospodin grmi sa Siona,
glas diže iz Jeruzalema;
nebo se i zemlja tresu.
Ali je Gospodin utočište svome narodu
i zaštita sinovima Izraela.
»Znat ćete tada da sam ja Gospodin vaš Bog
što stoluje na Sionu,
svetoj gori svojoj.
Jeruzalem će biti svetište,
tuđinac više neće kroz nj proći.«
Kad dođe taj dan,
kapat će gore moštom,
iz bregova će brizgati mlijeko,
kroza sva korita riječna u Judeji
voda će proteći.
Vrelo će šiknuti iz kuće Gospodnje
da natopi Dolinu sitimsku.
Egipat će opustjeti,
Edom će postati beživotna pustinja
zbog nasilja učinjena sinovima Judinim,
jer proliše krv nevinu u njihovoj zemlji.
Judeja će dovijek biti naseljena,
i Jeruzalem u sva koljena.
Osvetit ću krv njihovu
za koju se nisam još osvetio.
Gospodin će dići Dom svoj na Sionu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97, 1-2.5-6.11-12

Pripjev:

Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom ko vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Svjetlost sviće pravedniku
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu,
slavite sveto ime njegovo!

Evanđelje:

Lk 11, 27-28

 

Blažena utroba koja te nosila! Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok je Isus govorio, povika neka žena iz mnoštva: »Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!« On odgovori: »Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!«
Riječ Gospodnja.