Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

XXXII. tjedan kroz godinu

Subota, 13. 11. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Mudr 18,14-16; 19,6-9; Ps 105,2-3.36-37.42-43; Lk 18,1-8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Mitar, Brikcije, Brdsko, Ivan Trogirski

NAPOMENA:
▪ Gdje se sv. Brikcije (Brcko), biskup, slavi kao svetkovina (naslov crkve, zaštitnik župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 230.

Prvo čitanje:

Mudr 18, 14-16; 19, 6-9

 

Put slobodan nasta od Crvenog mora, a oni kao jaganjci skakahu.

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Dok je mirna tišina svime vladala,
i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog,
jurnula je tvoja svemoguća riječ s nebesa,
s kraljevskih prijestolja,
kao žestok ratnik u sredinu zemlje, propasti predane.
Kao oštar mač nosila je tvoju neopozivu zapovijed.
Zaustavi se i sve ispuni smrću:
doticala se neba, stajala na zemlji.
Da se sačuvaju djeca tvoja neozlijeđena,
sve stvoreno preinači opet narav svoju
služeći tvojim zapovijedima.
Oblak se pojavi i sjenom zakri tabor,
a kopno izroni gdje prije bijaše voda;
put slobodan nasta od Crvenoga mora,
i polje travnato od strašnih valova.
Preko njega prijeđe narod sav,
štićen tvojom desnicom,
zadivljen silnim čudesima.
Bijahu kao konji kada pasu,
i kao jaganjci skakahu,
slaveći tebe, Gospode,
izbavitelja svoga.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 2-3.36-37.42-43

Pripjev:

Sjetite se čudesa koja učini Gospodin!

 

Pjevajte Gospodinu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!
Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!

Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji,
sve prvine snage njihove.
Izvede ih sa srebrom i zlatom;
u plemenima njinim bolesnih ne bješe.

Tad se sjeti svete riječi svoje
što je zada sluzi svome Abrahamu.
Puk svoj s klicanjem izvede
i s veseljem izabrane svoje.

Evanđelje:

Lk 18, 1-8

 

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:
»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: 'Obrani me od mog tužitelja!' No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: 'Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me!'«
Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«
Riječ Gospodnja.