Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!

XXXIV. tjedan kroz godinu

Subota, 27. 11. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Dn 7,15-27; Otpj. pj. Dn 3,82-87; Lk 21,34-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Fakundo, Virgil, Maksim, Valerija

Prvo čitanje:

Dn 7,15-27

 

Kraljevstvo i vlast dat će se puku Svetaca Svevišnjega.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Meni, Danielu, smete se sav duh, viđenja mi se vrzoše glavom, svega me prestraviše. Pristupih jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu tome. On mi odgovori i kaza mi značenje:
»One četiri goleme zvijeri jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji. Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega, i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova.«
Zaželjeli tada saznati istinu o četvrtoj zvijeri, onoj koja se razlikovaše od svih drugih, bila izvanredno strašna, imala gvozdene zube i mjedene pandže, i koja je žderala i mrvila i nogama gazila što preostajaše; i o deset rogova što bijahu na njezinoj glavi, i o drugom rogu koji poraste dok tri prva otpadoše — o rogu koji imaše oči i usta što govorahu velike hule i koji bijaše veći nego drugi rogovi. I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv Svetaca te ih nadvladava, dok ne dođe Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad Sveci zaposjedoše kraljevstvo. On reče:
»Četvrta zvijer
bit će četvrto kraljevstvo na zemlji,
različito od svih kraljevstava.
Progutat će svu zemlju,
zgazit je i smrviti.
A deset rogova:
Od ovoga kraljevstva
nastat će deset kraljeva,
a iza njih će se podići jedan drugi
različit od onih prvih —
i oborit će tri kralja.
On će huliti na Svevišnjega,
zatirati Svece Svevišnjega;
pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon,
i Sveci će biti predani u njegove ruke
na jedno vrijeme i dva vremena
i polovinu vremena.
Tada će sjesti Sud, vlast mu oduzeti,
razoriti, sasvim uništiti.
A kraljevstvo, vlast i veličanstvo
pod svim nebesima
dat će se puku Svetaca Svevišnjega.
Kraljevstvo njegovo kraljevstvo
je vječno,
i sve vlasti služit će mu
i pokoravati se njemu.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Otpj. pj. Dn 3,82-87

Pripjev:

Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

 

Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda:

Izraele, blagoslivljaj Gospoda:

Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda:

Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda:

Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda:

Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda.

Evanđelje:

Lk 21,34-36

 

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«
Riječ Gospodnja.