Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Herod posla poubijati sve dječake u Betlehemu.

Božićna osmina

Utorak, 28. 12. 2021.

NEVINA DJEČICA, mučenici

Blagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: vl.: 1Iv 1,5 – 2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Neven, Nevenka, Mladen, Mladenka

Prvo čitanje:

1Iv 1, 5 – 2, 2

 

Krv Kristova čisti nas od svakoga grijeha.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Predragi!
Ovo je navještaj koji smo čuli
od Isusa Krista
i navješćujemo vama:
Bog je svjetlost
i tame u njemu nema nikakve.
Reknemo li da imamo zajedništvo s njim,
a u tami hodimo,
lažemo i ne činimo istine.
Ako u svjetlosti hodimo,
kao što je on u svjetlosti,
imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova,
čisti nas od svakoga grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo,
sami sebe varamo
i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje,
vjeran je on i pravedan:
otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili,
pravimo ga lašcem
i riječi njegove nema u nama.
Dječice moja,
ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo kod Oca —
Isusa, Krista, Pravednika.
On je pomirnica za grijehe naše,
i ne samo naše,
nego i svega svijeta.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 124, 2-5.7b-8

Pripjev:

Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke.

 

Da nije Gospodin za nas bio:
kad se ljudi digoše proti nama,
žive bi nas progutali.
Kad je uskipio bijes njihov na nas,
voda bi nas prekrila;
bujica bi nas odnijela,
vode pobjesnjele sve nas potopile.
Raskinula se zamka,
a mi umakosmo!
Pomoć je naša u imenu Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Evanđelje:

Mt 2, 13-18

 

Herod posla poubijati sve dječake u Betlehemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja — da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.
Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže — prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:
U Rami se glas čuje,
kuknjava i plač gorak:
Rahela oplakuje sinove svoje
i neće da se utješi
jer više ih nema.
Riječ Gospodnja.