Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan.

VIII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 26. 5. 2021.

Sv. Filip Neri, prezbiter

Spomendan

ČITANJA:
M. ČIT.: od dana: Sir 36,1. 4-5a.10-17; Ps 79,8.9.11.23; Mk 10,32-45

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Filip, Priska, Anamarija, Zdenko

Prvo čitanje:

Sir 36, 1. 4-5a. 10-17

 

Nek spoznaju narodi da nema Boga osim tebe.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Smiluj nam se, Gospodaru, Bože svega svijeta, i pogledaj
i prožmi strahom svojim sve narode!
Da poznaju tebe kao što i mi spoznasmo
da nema Boga osim tebe, Gospode.
Obnovi znake i ponovi čudesa.
Okupi sva plemena Jakovljeva,
vrati im baštinu kao na početku.
Smiluj se, Gospode, narodu koji se zove imenom tvojim,
Izraelu, kojega si učinio prvijencem svojim.
Smiluj se svetom gradu svojem
Jeruzalemu, prebivalištu svome.
Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu,
i Svetište svoje slavom svojom.
Podari svjedočanstvo svojim prvim stvorovima,
ispuni proročanstva objavljena u tvoje ime.
Nagradi one koji se u te uzdaju,
da se proroci tvoji pokažu istiniti.
Uslišaj, Gospode, molitvu slugu svojih
prema blagoslovu Aronovu nad pukom tvojim.
I da spoznaju svi na zemlji
da si ti Gospodin, vječni Bog.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 79, 8- 9. 11 i 13

Pripjev:

Pokaži nam, Gospodine, svjetlost smilovanja svoga!

 

Ne spominji se, protiv nas, grijeha otaca;
neka nas pretekne smilovanje tvoje,
jer smo jadni i nevoljni.

Pomozi nam, Bože, pomoći naša,
zbog slave imena svojega,
oslobodi nas i otpusti nam grijehe
zbog imena svoga!

Nek do tebe dopru uzdasi sužanja,
snagom svoje mišice poštedi predane smrti!
I mi, tvoj puk i ovce paše tvoje,
slavit ćemo te dovijeka,
kazivat ćemo od koljena do koljena hvalu tvoju!

Evanđelje:

Mk 10. 32-45

 

Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Putovali učenici uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni.
Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kazivati što će ga zadesiti: »Evo, uzlazimo u Jeruzalem, i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt, predati poganima, izrugati i popljuvati. Izbičevat će ga, ubit će ga, ali on će nakon tri dana ustati.«
I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« A oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati — to je onih kojima je pripravljeno.«
Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: »Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«
Riječ Gospodnja.