Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode ... Imajte vjeru Božju.

VIII. tjedan kroz godinu

Petak, 28. 5. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Sir 44. 1. 9-14; Ps 149,1-6a .9b; Mk 11,11-25

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
German, Vilim, Velimir

Prvo čitanje:

Sir 44. 1. 9-14

 

Preci naši bijahu ljudi pobožni, i ime im živi za sva pokoljenja.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Opjevajmo slavne muževe,
pretke naše po njihovim pokoljenjima.
A ima ih kojima nema spomena,
iščezoše kao da nikad nisu ni postojali;
sada su kao da ih nikad nije bilo,
tako i djeca njihova za njima.
Ali ovi bijahu ljudi pobožni,
kojih se pravednost ne zaboravlja;
u potomcima njihovim ostade bogata baština
što je oni namriješe.
Djeca im se vjerno drže zavjeta,
i potomstvo njihovo, zbog njih;
dovijeka njihova loza ostaje
i ne briše se dika njihova;
u miru počivaju tijela njihova
i ime živi za sva pokoljenja.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1 - 6a . 9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Mk 11, 11-25

 

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode ... Imajte vjeru Božju.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju.
Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ine bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi: »Nitko nikada više ne jeo s tebe!« Čuli su to njegovi učenici.
Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram. Učio ih je i govorio: »Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!«
Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
Kad su ujutro prolazili mimo ione smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: »Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.«
Isus im odvrati: »Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam! No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš ikoji je na nebesima otpusti vaše prijestupke.«
Riječ Gospodnja.