Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sinovi ste ubojica proroka.

XXI. tjedan kroz godinu

Srijeda, 25. 8. 2021.

ili: Sv. Ljudevit; ili: Sv. Josip Kalasancijski

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: 1Sol 2,9-12; Ps 139,7-12ab; Mt 23,27-32

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ljudevit, Josip, Sever

NAPOMENA:
▪ Obljetnica posvete Katedrale. U Katedrali svetkovina: misni obrazac i čitanja iz Zajed. slavlja posvete crkve; u ostalim crkvama Nadbiskupije blagdan.

Prvo čitanje:

1Sol 2,9-12

 

Navješćivali smo vam evanđelje i radili noću i danju.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Sjećate se, braćo, našega truda i napora.
Propovijedali smo vam evanđelje Božje
i radili noću i danju
da ne bismo opteretili koga od vas.
Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto,
pravedno i besprijekorno vladali prema vama, vjernicima.
Kao što znate, svakoga smo od vas,
kao otac svoju djecu,
poticali, sokolili i zaklinjali
da živite dostojno Boga
koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu.
Zato eto i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu
što ste, kad od nas primiste Riječ poruke Božje,
primili ne riječ ljudsku,
nego kakva uistinu jest, riječ Božju
koja i djeluje u vama, vjernicima.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 139,7-12ab

Pripjev:

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ!

 

Kamo da idem od duha tvojega,
i kamo da od tvog lica pobjegnem?
Ako se na nebo popnem, ondje si,
ako u Podzemlje legnem, i ondje si.

Uzmem li krila zorina
pa se naselim moru na kraj,
i ondje bi me ruka tvoja vodila,
desnica bi me tvoja držala.

Reknem li: »Nek me barem tmine zakriju,
i nek me noć umjesto svjetla okruži!«
Ni tmina tebi neće biti tamna:
noć sjaji kao dan.

Evanđelje:

Mt 23, 27-32

 

Sinovi ste ubojica proroka.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.«
»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima te govorite: 'Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proročke.' Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih!«
Riječ Gospodnja.