Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

XXIV. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 13. 9. 2021.

Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
M. ČIT.: od dana: 1Tim 2,1-8; Ps 28,2.6b-9; Lk 7,1-10

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ivan, Zlatko, Amat, Venera, Ljubo, Ljuba

Prvo čitanje:

1Tim 2, 1-8

 

Neka se za sve ljude upravljaju molitve Bogu koji hoće da se svi ljudi spase.

 

Čitanje Prve Poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!
Preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 28, 2.6b-9

Pripjev:

Blagoslovljen Bog što usliša zazivanje moje!

 

Čuj moje zazivanje dok tebi vapijem,
dok ruke uzdižem svetomu Hramu tvojem.

Gospodin mi je zaklon, on štit je moj.
U njega se srce moje pouzdalo, i pomoć mi dođe;
zato mi kliče srce, i pjesmom njega slavim.

Gospodin je jakost narodu svome,
tvrđava spasa svom pomazaniku.
Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu,
pasi ih i nosi ih dovijeka!

Evanđelje:

Lk 7, 1-10

 

Ni u Izraelu tolike vjere na nađoh.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«
Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' – i ode, drugomu: 'Dođi!' – i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to!' – i učini.«
Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.
Riječ Gospodnja.