Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

XXV. tjedan kroz godinu

Petak, 24. 9. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Hag 1,15b – 2,9; Ps 43,1-4; Lk 9,18-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Anatolij, Vuk, Pacifik; Antun Martin Slomšek

Prvo čitanje:

Hag 1, 15b—2, 9

 

Zamalo, i slavom ću napuniti ovaj Dom.

 

Čitanje Knjige proroka Hagaja

Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja: »Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:
Ima li još koga među vama
koji vidje ovaj Dom
u njegovoj staroj slavi?
A kakva ga sada vi vidite?
Prema onome, nije li to ko ništa u vašim očima?
Budi, dakle, junak, Zerubabele —
riječ je Gospodnja —
budi junak, Jošua, sine Josadakov,
veliki svećeniče!
Budi junak, sav narode zemlje —
riječ je Gospodnja.
Na posao! Jer, ja sam s vama! —
riječ je Gospodina nad Vojskama!
Po obećanju što ga vama dadoh
kad izađoste iz Egipta,
duh moj posred vas ostaje.
Ne bojte se!
Jer ovako govori Gospodin nad Vojskama:
Zamalo, i ja ću potresti
nebesa i zemlju,
i more i kopno.
Potrest ću sve narode,
da dođe blago svih naroda,
i slavom ću napunit ovaj Dom -
riječ je Gospodina nad Vojskama.
Moje je zlato, moje je srebro —
riječ je Gospodina nad Vojskama.
Slava ovoga drugog Doma
bit će veća nego prvoga —
riječ je Gospodina nad Vojskama.
I na ovom ću mjestu dati mir.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 43, 1-4

Pripjev:

U Boga se uzdaj, jer ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

 

Dosudi mi pravo, Bože,
i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne,
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka!

Jer ti si, Bože, zaklon moj:
zašto me odbacuješ?
Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!

I pristupit ću Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!

Evanđelje:

Lk 9, 18-22

 

Ti si Krist — Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist — Pomazanik Božji!«
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju.
Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo trpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«
Riječ Gospodnja.