Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.

XXVI. tjedan kroz godinu

Utorak, 28. 9. 2021.

ili: Sv. Većeslav, mučenik; ili: Sv. Lovro Ruiz i drugovi, mučenici

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Zah 8,20-23; Ps 87,1-7; Lk 9,51-56

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Većeslav; Lovro Ruiz, Vjenceslav, Lovorko, Lovorka, Faust

Prvo čitanje:

Zah 8, 20-23

 

Doći će mnogi narodi tražiti Gospodina u Jeruzalemu.

 

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. Stanovnici jednoga grada ići će u drugi govoreći: Hajde da idemo moliti lice Gospodnje i tražiti Gospodina nad Vojskama! Ići ću i ja! I doći će mnogi puci i moćni će narodi tražiti Gospodina nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Gospodnje.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama: U one će dane deset ljudi od naroda svih jezika hvatati jednog Židova za skut govoreći: Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 87, 1-7

Pripjev:

Bog je s nama!

 

Zdanje svoje na svetim gorama
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska
nego svi šatori Jakovljevi.
Divote se govore o tebi,
grade Božji!

»Evo, Rahab i Babilon brojit ću
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski –
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori:
»Ovaj i onaj u njemu je rođen!
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo:
»Svi su izvori moji u tebi!«

Evanđelje:

Lk 9, 51-56

 

Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.
Riječ Gospodnja.